Information detective since 1977

Voor bedrijven

We kunnen slechts enkele van onze kennis- en ervaringsgebieden noemen. Voelt u zich vrij ons te consulteren aangaande een andere zaak dan hier genoemd.

Onze expertise betreffen o.a :

Verzekeringsfraude
Contraexpertise (uw tegenonderzoek !)
Bedrijfsonderzoeken naar aanleiding van fraudezaken
Onderzoek inzake verduistering, diefstal en oplichting
Onderzoek sabotage-, spionage- en concurrentiezaken
Antecedentenonderzoek sollicitanten
Integriteitsverbetering van personeel
Bedrijfsspionage
Chantage bewijzen & bestrijden
Onderzoek naar (onrechtmatig) verzuim
Ontslagzaken
Incasso-opdrachten
Controle van personen en goederen, (zoals personeelscontroles o.a. buitendienstmedewerkers, ladingen en vrachtbrieven)
Bewijslevering ten behoeve van strafrecht- of civielrechtprocedures (zoals bij geweldsdelicten of zedendelicten)
Verhoren van betrokkenen (verdachten en getuigen)
Controles op echtheid en verificatie van geschriften (o.a. diploma´s, getuigschriften, facturen en overeenkomsten)
Proefaankopen
Bedrijfsbeveiligingsadviezen
Opsporen van personen, goederen en bedrijven - track trace - Sim detectie
Observaties van personen en goederen
Opsporen afluisterapparatuur
Forensisch onderzoek - dna - (zie verderop)
Onderzoek naar vermiste goederen
Informatiezaken
Preventie-adviezen
Repressie-adviezen
Beveiliging en bewaking van goederen, gebouwen en terreinen
Alimentatiekwesties
Antecedentenonderzoek partners


Waar u een ander weer eens niet kunt bereiken, bereikt u ons altijd, 24 uur per dag !
Met onze kennis en jarenlange ervaring zijn wij u graag van dienst. Aarzelt u daarom niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Zeker bij spoedeisende gevallen, zoals vermissingen is het zaak dat u ons snel raadpleegt, soms kunnen wij met speciale technieken snel tot een bevredigend resultaat komen !
Wanneer u uw smartphone, laptop of ander apparaat, dat voorzien is van een simkaart, vermist, kunnen wij deze vaak traceren, zolang het apparaat in bedrijf is. Aarzel daarom niet om snel contact met ons op te nemen.

Uw zaak in vertrouwde handen
ALKRIS voldoet aan alle eisen die door het Ministerie van Justitie zijn gesteld en is erkend onder vergunning POB620. (Zie ook bijgaande lijst POB vergunninghouders voor controle van erkende recherchebureau's, geldig tot up-date datum)

ALKRIS is tevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1101287

Het feit dat onze contact- en adresgegevens al meer dan 20 jaar ongewijzigd zijn, zegt meer dan mooie woorden over onze diensten. Vakmanschap is niet zomaar meesterschap !
ALKRIS is oprichter en erelid van, de inmiddels grootste branchevereniging de BPOB, de voorloper de detective society in 2005.
tel. +31.655738188 email: info@alkris.nl


Het ligt aan het licht hoe je iets ziet ©jwk